Typologi

Denne side omhandler Jung og Myers–Briggs typologi (MBTI), der opdeler mennesker i 16 forskellige typer, baseret på deres præferencer.

Hver type kan beskrives ud fra 4 bogstaver. Grundindstilligen, der beskriver hvor personen henter sin energi og har sit primære fokus, kan være udadvendt (Ekstravert) eller udadvendt (Introvert). De betegnes henholdsvis E og I.

Enhver type har en foretrukken måde at opfatte eller indsamle informationer på. Her skelnes mellem Sansningen (S) og iNtuitionen (N). Sansningen er et værktøj til en mere bevidst indsamling af data via de 5 sanser, og har focus på hvad der konkret er til stede, mens i intuitionen er en ubevidst sansning, der ikke kan adskille de enkelte sanseinput, men mere opfatter hvad det foreliggendes muligheder.

Efter indsamling af data via opfatteevnen vurderes input. Det kan ske via Tænkningen (T), der foretager en logisk analyse eller Følen (F), der vurderer ud fra værdier, hvad personen kan lide, godt eller dårligt.

Det sidste bogstav i typen, beskriver livsstilen. Her kan man betegnes som opfattetype (P for Perception) eller vurderetype (J for Judging).

 

Typer

Kombinationerne giver 16 unikke typer, med hver deres karakteristika:

ESTP
ESTJ
ESFP
ESFJ
ENFP
ENFJ
ENTP
ENTJ
ISTJ
ISTP
ISFJ
ISFP
INFJ
INFP
INTJ
INTP

 

Typetests

Jobindex.dk har en ganske god typetest på dansk.
Man kan med fordel i løbet af testens sidste del, notere sig antallet af svar på de forskellige akser. Det giver et mere detaljeret billede af typen end det endelige resultat på 4 bogstaver.
Testen findes her

Engelsk typetests

www.humanmetrics.com
16personalities.com

Typeteori og -beskrivelser på dansk

Region Syddanmarks Ledelsesakademi har en fornuftig introduktion til typelæren
med fokus på kommunikation udfærdiget af Preben Grønkjær her.

 

Typeteori og -beskrivelser på engelsk

16personalities.com
personalitypage.com
typelogic.com
personalitymax.com